Naslovna · Povjerenstva zavoda · Etičko povjerenstvo

 

Etičko povjerenstvo Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko - neretvanske županije je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda na načelima medicinske etike i deontologije, onako kako ih definiraju važeći kodeksi medicinske etike i deontologije, etički kodeks medicinskih sestara, kao i svi ostali etički kodeksi u zdravstvenoj djelatnosti.

Etičko povjerenstvo Zavoda obavlja sljedeće poslove:

* Prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko - neretvanske županije,

* Odobrava znanstvena istraživanja u zdravstvenoj ustanovi,

* Nadzire uzimanje dijelova ljudskog tijela nakon obdukcije u medicinske i znanstveno-nastavne svrhe,rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Zavoda.

Etičko povjerenstvo Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko - neretvanske županije je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda na načelima medicinske etike i deontologije, onako kako ih definiraju važeći kodeksi medicinske etike i deontologije, etički kodeks medicinskih sestara, kao i svi ostali etički kodeksi u zdravstvenoj djelatnosti.

Povjerenstvo radi u sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća Zavoda, ravnatelja Zavoda kao i članova povjerenstva.

 

Članovi etičkog povjerenstva:

1. Savin Sanja, dr-med.spec. - predsjednik (Šerif Sarić, dr.med. - zamjenik)

2. Mr.sc. Mirna Kopić Coronelli, dr.med.spec. - član (Dalibor Gašpar, dr.med.spec., - zamjenik)

3. Ana Pavičić Gombović, dr.med.-član (Biljana Đođo, dr.med. - zamjenica)

4. Josipa Mičunović, dr.med. - član (Ines Puh, dr.med. - zamjenik)

5. Nikša Lučić, dipl.iur. - član (Domagoj Raguž, dipl.iur. - zamjenik)