Naslovna · Povjerenstva zavoda · Povjerenstvo za kvalitetu

 

Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene ustanove jest tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite.

Povjerenstvo za kvalitetu Zavoda za hitnu medicinu  Dubrovačko - neretvanske županije obavlja sljedeće poslove:

* Vodi registar Zavoda o umrlim pacijentima,

* Vodi registar Zavoda o neželjenim ishodima liječenja sukladno aktima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu,

* Provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije Zavoda


 
Članovi povjerenstva:

1. Šerif Sarić, dr.med. - predsjednik

2. Mr.sc. Mirna Kopić Coronelli, dr.med.spec. - zamjenik

3. Dalibor Gašpar, dr.med.spec. - član

4. Savin Sanja, dr-med.spec. - član

5. Josipa Mičunović, dr.med. - član