Naslovna · Povjerenstva zavoda · Povjerenstvo za ljekove

Povjerenstvo za lijekove Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko - neretvanske županije jest tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih uz primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu.

 

Povjerenstvo za lijekove obavlja sljedeće poslove:

 

Članovi povjerenstva:

 

1. Šerif Sarić, dr.med. - predsjednik 

2. Mr.sc. Mirna Kopić Coronelli, dr.med.spec. - zamjenik 

3. Dalibor Gašpar, dr.med.spec. - član

4. Savin Sanja, dr-med.spec. - član 

5. Paula Šišina, mr.pharm. - član